Överfallslarm, lås och övrig säkerhet till butiker

Det är arbetsgivarens ansvar att de anställda känner att de är säkra på arbetsplatsen och att säkerhetssystem fungerar. Regelbundet bör de se över allt från överfallslarm till lås och säkerhetsrutiner.

Säkerhet i butiken

Vilka säkerhetsanordningar som behövs beror främst på butikens läge och vad som säljs. Några av de vanligare punkterna att se över är:

  • Belysning

Genom att upplyst entré, varuingång och andra ingångar är det lättare att upptäcka om någon försöker göra inbrott eller överfall. Dessutom kommer eventuella övervakningskameror tydligare fånga vad som händer.

  • Utkiksmöjlighet vid dörrar

Genom att ha utkiksmöjlighet, exempelvis titthål, vid dörrarna går det att se ut innan personalen går ut. Risken minskas därmed för överfall precis vid entréerna.

  • Överfallslarm

Överfallslarm används både i små och större butiker. Skulle överfall ske, eller om personalen känner sig hotad, kan hjälp påkallas med det överfallslarm som varje anställd bär med sig. De mer avancerade modellerna har även inbyggt kommunikationssystem vilket innebär att det går att prata med varandra via enheterna.

Lagerutrymmen

  • Utan tillgänglighet

Hur lätt är det att gå från butiken ut till lagret? I många butiker är detta extremt lätt när de anställda är upptagna med att ta hand om kunder. För att minska risken för överfall i lagerutrymmen bör dörrarna vara låsta samt knappsatsen gömmas så att inte kunderna ser koden.

  • Fasta och bärbara överfallslarm

I likhet med att fasta överfallslarm kan sitta vid entrén eller vid kassan bör detta även finnas på lagret. Personalen ska alltid kunna påkalla hjälp.

Kassasystem med säkerhet

Många tänker enbart på inbrott och överfall när det kommer till säkerhet. Därmed fokuseras det på inbrottslarm, överfallslarm och liknande funktioner. Men genom att minska möjligheten att nå värdefulla saker eller pengar kommer även antal rån minska. Det är exempelvis en av orsakerna till att rån på banker nu knappt existerar. Där finns inte längre kontanter att ta.

Rutiner för överfallslarm, hantering av pengar och säkerhet

Oavsett vilka larm och säkerhetsrutiner som finns så ger de inte full säkerhet om inte de anställda till 100% vet hur de fungerar. En viktig punkt är därmed att regelbundet gå igenom och testa de olika säkerhetsfunktionerna. Gör ett årligt test av överfallslarmet, fundera över hur pengar hanteras och om ytterligare säkerhet kan skapas. Den mänskliga faktorn är förhållandevis ofta orsaken till olyckor.

Överfallslarm, lås och övrig säkerhet till butiker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *