Det råder stor efterfrågan på läkare i Örebro kommun. Befolkningen växer och behovet av vård ökar. Samtidigt går många läkare i pension de kommande åren. Det innebär att det finns gott om lediga jobb för läkare i Örebro.

Primärvård

Inom primärvården i Örebro finns det flera vårdcentraler som söker allmänläkare, distriktsläkare och specialistläkare. Några exempel är Berglunda vårdcentral, Adolfsbergs vårdcentral och Marieberg vårdcentral. Dessa vårdcentraler erbjuder varierande tjänster allt från heltid till deltid.

Även inom akutsjukvården på Universitetssjukhuset i Örebro finns det lediga tjänster. Bland annat söker akutmottagningen AT-läkare, underläkare och specialister inom olika medicinska områden. Även ambulanssjukvården i regionen är i behov av fler läkare.

Psykiatri

Inom den psykiatriska vården i Örebro letar man efter psykiatriker och ST-läkare med inriktning mot psykiatri. Både slutenvården och öppenvården inom psykiatrin har lediga tjänster, till exempel allmänpsykiatriska mottagningen i Örebro.

Privat sektor

Även den privata vårdsektorn i Örebro är i behov av fler läkare. Några exempel är Capio Läkargruppen och Praktikertjänst som båda söker allmänläkare till sina mottagningar i Örebro. Även privata specialistmottagningar söker läkare inom olika specialiteter.

Det finns också gott om vikariat och kortare anställningar för läkare i Örebro, exempelvis för föräldraledighets- och sjukvikariat. Dessa tjänster kan vara ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden för nyexaminerade läkare.

Framtidsutsikter

Sammanfattningsvis ser framtidsutsikterna för lediga jobb för läkare i Örebro mycket goda ut. Med en åldrande befolkning och ökat vårdbehov väntas efterfrågan på läkare fortsätta öka under överskådlig framtid. Så chanserna att hitta ett arbete som läkare i Örebro ser mycket ljusa ut.

Läkare i Örebro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *