Hur många privata assistansanordnare finns det i Uppland? Vilka alternativ finns och vad väljer brukarna i första hand? Statistik över Uppsala län visar vägen.

Alternativen

 • Kommunen som anordnare
  Alla som har personlig assistans har rätten att välja assistansanordnare. Har de ingen möjlighet att göra det själv får en anhörig hjälpa till med detta. Om något val inte sker alls kommer den kommun i Uppland där personen är skriven bli ansvarig. Av de ca 500 personer i Uppsala län som har personlig assistans är det drygt 20 % (22%) som väljer kommunen. Alternativt har de inte valt alls och fått kommunen som ett icke-val.
 • Assistansföretag
  Andra alternativet är att få hjälpen via ett privat assistansföretag. Dessa kan vara stora och ta en rad olika uppdrag likväl som små och mycket smala gällande dess kompetens. I valet av assistansanordnare är assistansföretag det vanligaste alternativet i Uppland. I Uppsala län är det ca 70 % som önskar få hjälper från ett privat företag.
 • Kooperativ som anordnare
  Ett mindre vanligt alternativ är att få assistansen via ett kooperativ. Dessa kallas för assistansbrukarkooperativ och enbart ca 2 % väljer denna väg.
 • Egen arbetsgivare
  Ett par procent väljer att agera arbetsgivare. Därmed får brukaren hela ansvaret gällande ekonomi, anställningsavtal, löner och administration. I och med att det kräver en hel del administration är det inte ett alternativ för den större andelen.

Assistansbrukarkooperativ som assistansanordnare

I den statistik som Försäkringskassan presenteras över assistans under 2019 visas att det då fanns 6 brukarkooperativ i Uppsala län. I likhet med Stockholm, Göteborg och Malmö finns alltså relativt många kooperativ i Uppland. Detta i motsatt mot många andra städer i Sverige där det finns enstaka, om ens något, kooperativ.

Hitta och jämför assistansanordnare i Uppland

De som önskar kommunen som anordnare kontaktar kommunens handläggare. Här finns inte många olika val som behöver ske. De som önskar en privat assistansanordnare inom Uppland har däremot ett betydligt större utbud att välja på. Med över 160 privata aktörer är det viktigt att välja rätt. Personer som inte själv önskar jämföra de olika alternativen kan gå till en assistansförmedling. Den tjänst som erbjuds är gratis och innebär i korthet att de söker efter anordnare i Uppland som matchar de behov och önskemål som personen har.

Statistik över assistansanordnare i Uppland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *