Så påverkar risken ditt PPM-sparande

Det första du bör ta hänsyn till när du tar fram en strategi för ditt pensionssparande är din sparhorisont, det vill säga hur många år som återstår tills du har tänkt gå i pension. Ju fler år som återstår desto högre risk är man som pensionssparare generellt sett redo att ta. Risk innebär möjligheten att dina pengar kan antingen minska eller öka i värde. Risken är därför en viktig faktor för ditt sparande.

Sett ur ett historiskt perspektiv ökar aktiemarknaden alltid i värde över tid. I kortare perioder kan börsen dock kantas av nedgångar. I värsta fall kan det ta närmare ett decennium innan börsen återhämtar sig från en svagare period och återgår till en likvärdig eller högre nivå. På längre sikt kan man dock förvänta sig en uppgång på börsen. Det du bör ta med dig av denna information är alltså att ditt sparande bör ha en lägre risk ju närmare pensionsåldern du befinner dig.

Aktiv vs passiv förvaltning

Huruvida det är värt att satsa på passiva eller aktiva fonder är en ständigt pågående debatt. Vad är egentligen skillnaden mellan de bägge? En aktivt förvaltad fond kallas den typ av fond vars fondförvaltare försöker slå index genom att välja värdepapper som överträffar detta. En passiv fond är istället en fond som investerar i ett så kallat index. En fond av denna typ kan i många fall vara automatiserad, vilket innebär att eventuella köp- och säljbeslut fattas av en dator snarare än av en människa.

En indexfond har ofta en lägre fondavgift än en aktivt förvaltad fond. Forskning på området visar att de aktiva fonder som lyckas slå index över tid är relativt få. en anledning till detta är att fondavgiften tar udden av avkastningen, och en annan orsak är att det är svårt för förvaltaren att gissa vilka värdepapper som kommer ha en god värdeutveckling framöver. De aktiva fonder som lyckas med dessa har dock en värdeutveckling som överträffar index.

En fondförvaltare som förespråkar aktiv förvaltning av PPM-konton är Advisor. Deras tjänst PPM-förvaltning ger dig möjligheten att anlita en professionell förvaltare som tar hand om ditt PPM-konto och ger det den omsorg det förtjänar.

Så påverkar risken ditt PPM-sparande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *