Beslutet om vilken assistansanordnare man ska välja för ens personliga assistent är ingenting som man ska hasta fram. Dessutom finns det flera slags sätt att anordna assistansen på, och man bör här fundera på vilket sätt som man föredrar. De olika alternativen har både för- och nackdelar och det är viktigt att det funkar för den som har beviljats den personliga assistansen.

Den personliga assistansen köper man med den beviljade assistansersättningen man erhåller från Försäkringskassan. Det finns som sagt flera olika anordnare, nämligen privata företag, kommuner och brukarkooperativ. Man har också möjlighet att ha den personliga assistansen i egen regi, alltså att vara sin egen arbetsgivare över de assistenter man har anställda, samt köpa assistansen från en anordnare som man själv äger. Dessa två alternativ kommer dock inte att beröras i denna text, utan här fokuserar vi på hur man gör för att välja assistansanordnare.

Välja assistansanordnare

Det är ingen enkel fråga. Det man behöver fundera på är många olika saker. Vill man ha hela arbetsgivaransvaret, eller inget alls? Vill man kunna rekrytera sina egna assistenter eller har det ingen större relevans? Det som är viktigt att konstatera är att arbetsgivaransvaret innebär ganska mycket olika saker och det krävs relativt mycket tid och kunskaper. Man ska till exempel hantera löner, skatter och andra avgifter, har ansvaret för arbetsmiljön för assistenterna och lämna redovisning till Försäkringskassan och Skatteverket. Med det sagt, går det givetvis att få hjälp med hela eller delar av detta. Det går även att byta assistansanordnare om man inser att det efter ett tag inte fungerar tillfredsställande. Bytet brukar vara ganska smidigt och brukar inte ta speciellt lång tid för det att verkställas.

En av de mest grundläggande kraven för en anordnare är att det finns tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Sedan är det även viktigt att den assistansberättigade och assistansanordnaren har ett skrivet avtal där till exempel uppsägningstiden, vem som ansvarar för vad samt storleken på assistansomkostnaderna regleras. Det kan inte poängteras nog vilken roll ett väl utformat avtal har, om det till exempel blir en konflikt är det otroligt betydelsefullt att allt finns nedtecknat där.

Att välja assistansanordnare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *