Vilken lön kan en arbetsterapeut förvänta sig? Det beror både på om personen förväntas jobba inom privat eller offentlig sektor samt om specialkompetens finns. Dessutom ges högre lön om personen jobbar via ett bemanningsföretag.

Statistik – Lön för arbetsterapeut

Nedan visas statistik från 2020 som påvisar vilken lön som en arbetsterapeut kan förvänta sig. Detta både beroende på om arbetet utförs inom privat eller offentlig sektor samt ålder på personen (vilket tyder på många års erfarenhet).

Privat Sektor

  • 25 – 34 år – Medel var 31 800 kr
  • 35 – 44 år – Medel var 34 900 kr
  • 45 – 54 år – Medel var 35 900 kr

Offentlig Sektor

  • 25 – 34 år – Medel var 30 600 kr
  • 35 – 44 år – Medel var 33 200 kr
  • 45 – 54 år – Medel var 34 700 kr

Som visas gick det att få lite högre lön som arbetsterapeut genom att vara privatanställd mot att jobba inom offentlig sektor. Procentuellt var skillnaden däremot inte jättestor. Den stora skillnaden ses istället i ålder, dvs erfarenhet av branschen.

Skillnad mellan män och kvinnor

En skillnad i lön kan även ses mellan män och kvinnor. Men även här spelar åldern in då det varierar mellan åldersgrupperna om män eller kvinnor får mest. Exempel visas nedan:

En kvinna (25 – 34 år) i privat sektor får i genomsnitt 31 900 kr. En man i samma ålder och inom privat sektor får i genomsnitt 33 600 kr. En stor skillnad både i kronor och ören samt procent. Samtidigt får en kvinna (55 – 64 år) i genomsnitt 36 600 kr. Detta medan en man i samma ålder får 35 300 kr. Att däremot enbart fokusera på ålder kan bli missvisande då det egentligen inte är åldern som avgör nivå på personens lön utan istället utbildning och år som arbetsterapeut. Att äldre personer får mer beror primärt på att de hunnit jobba många år inom samma bransch.

Högre via bemanningsföretag

Utöver utbildning, kompetens och år i branschen påverkas även anställningsform. Att arbeta som arbetsterapeut inom bemanningsföretag ger betydligt högre lön än att jobba som anställd på ett vårdföretag. Men med högre lön kommer även krav på en större flexibilitet. Att jobba inom bemanning kan exempelvis innebär att en arbetsterapeut jobbar ett par veckor på en hälsocentral och därefter ett par månader hos ett större företag osv.

Vad får en arbetsterapeut i lön?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *